Ylijäämä murskeiden sekä massojen kierrätykseen kehitettävä tuote

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kehittää uuden tyyppinen “seula”, mikä mahdollistaa uuden tavan hyödyntää ylijäämäiset murskeet sekä massat uusiokäyttöön. Erityistavoitteena on kierotalouteen siirtymisen edistäminen. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankesuunnitelman mukaiseen hankkeeseen avustusta. Hankkeen toteutusaika 11.4.2023-31.12.2023.

Lue lisää